WOJNA JAKO SAKRAMENT

Sta­nowi ona dla ludów najwyższy imperatyw moral­ny. To nie wojna powinna prowadzić do pokoju,...


CHRZEST OGNIOWY

Czuje się on niezwyciężony i jakby naznaczony piętnem, które po śmierci Abla ochraniało...


POCZUCIE WSPÓLNOTY

Daje ono poczucie wspólnoty, a zarazem wyższości w stosunku do tych, którzy nie narażali się...


WOJNA TOTALNA

Współczesny świat z natury rzeczy niechętnie to­leruje owych zawodowych „gwałtowników”, sta­rając się wyrugować tę kategorię ludzi, którzy jednak zjawiają się, gdy tylko sytuacja temu sprzyja. Chociaż jednak nowa struktura społeczna...


UNIKNIĘCIE STARCIA

Taktyka każe unikać starcia równego z równym. Coraz dalej odchodzi się od pojedynku,...


DZIAŁANIA ZBROJNE

Działań zbrojnych nie wszczyna się po uroczy­stym wypowiedzeniu wojny, które określa moment...