Sama recy­tacja tekstów wystarczy, by wywołać powtórze­nie aktu, który upamiętniają.Inna metoda przywoływania okresu mistyczne­go polega na malowaniu wizerunków przodków na skałach lub w grotach. Przywracając im bar­wy, przemalowując je okresowo od nowa (nie na­leży czynić tego za jednym razem, bo przerwałoby się ciągłość), przywołuje się do życia istoty wy­obrażone przez malowidła, uobecnia się je, by zapewniły powrót pory deszczowej, obfitość roślin i zwierząt domowych, mnogość duchów- -dzieci, dzięki którym kobiety zachodzą w ciążę, zapewniając plemieniu rozkwit.Niekiedy dochodzi do istnych udramatyzowa- nych spektakli. W Australii Warramungowie na­śladują życie mitycznego przodka każdego klanu, na przykład ludzie Czarnego Węża odtwarzają życie herosa Thalawałli od chwili, gdy wyłonił się z ziemi, aż do momentu, gdy znów do niej wrócił.

Dodaj komentarz
You May Also Like