Taniec został nowicjuszowi objawiony przez sa­mego ducha; by dopełnić inicjacji, nowicjusz po­wtarza taniec, posługując się maską i emblema­tami praprzodka-patrona, który go tańca nauczył. Tańcząc nowicjusz ucieleśnia ducha w postaci zwierzęcej, gdyż ceremoniał, jak zawsze, ustano­wiony został w epoce mitycznej, nim Przeobrazi- ciel utrwalił wszystko w ostatecznym kształcie Duchy pojawiają się tylko w zimie, to jest między dwoma okresami powszedniej pracy, poza zwy­czajnym czasem; zima to pora świąt i tańców, gdy młodzi ludzie ucieleśniają duchy, by dzięki temu nabyć właściwości udzielanych przez duchy oraz — utożsamiając się z nimi — posiąść moc du­chom właściwą.Zresztą w czasach mitycznych dwa rodzaje ce­remonii (inicjacji i płodności) stanowiły jedność.

Dodaj komentarz
You May Also Like