Ponadto w czasie inicjacji nowicjusze zapoznają się z mitami, z tajemniczym i świętym dziedzi­ctwem plemienia. Asystują przy pokazie obrzę­dów, które z kolei sami będą z powodzeniem od­prawiać, dowodząc tym swej prawdziwej dojrza­łości. Północnoamerykańskie tańce obrzędowe łą­czą się z magicznymi mocami, te zaś pozostają w związku z tajemniczymi opowieściami, wyjaś­niającymi, w jaki sposób praprzodkowie zdobyli owe moce. Znajomość mitu, wykonanie tańca — zapewniają na przykład „wejście w posiadanie” Magicznego Harpuna, nieodzownego przy polo­waniu na wydry, Wody Życia wskrzeszającej z martwych, Ognia -Palącego niszczącego na od­ległość. Dla Kwakiutlów — pisze Boas — taniec to „udramatyzowane przedstawienie mitu, wiążą­ce się z uzyskaniem ducha”, a zatem właściwości, jakie ten duch uosabia.

Dodaj komentarz
You May Also Like