W gruncie rzeczy idzie o to, aby spowodować obecność i działanie istot z okre­su twórczego, jedynych, które mają magiczną moc zapewnienia rytuałowi pożądanej skuteczności. Nie zachodzi tu zresztą wyraźne rozróżnienie mię­dzy „mityczną przeszłością a aktualnym ceremo­niałem . Daryll Forde stwierdził to jednoznacznie, jeśli idzie o Jumów z Colorado: informatorzy jego nieustannie mylili odprawiany zwyczajowo obrzęd z aktem, jakim przodkowie ustanowili swego czasu ów obrzęd.Stosuje się wiele rozmaitych środków mających na celu wskrzeszenie płodnego czasu mocarnych praprzodków. Niekiedy poprzestaje się wyłącznie na recytowaniu mitów. Są to ex definitione opo­wieści tajemne o szczególnej mocy, mówiące o po­wstaniu danego gatunku lub ustanowieniu insty­tucji. Działają one na zasadzie zaklęć.

Dodaj komentarz
You May Also Like