Święto obchodzone jest zatem w czaso-prze- strzeni mitycznej i spełnia funkcję odradzania rzeczywistego świata. W tym celu wybiera się najchętniej moment odnawiania się roślinności, a gdy takie zjawisko nie występuje —• okres, gdy zwierzę totemiczne znów pojawia się w większych ilościach. Odbywa się pielgrzymki do miejsca, gdzie mityczny praprzodek ukształtował gatunek istot żywych, od którego pochodzi grupa. Społecz­ność powtarza dziedziczny rytuał twórczy, któ­rego nikt inny nie potrafi odprawić jak należy.Aktorzy naśladują gesty i czyny herosa, wdzie­wając na tę okazję maski, dzięki którym utożsa­miają się z praprzodkiem, półczłowiekiem, pół- zwierzęciem. Maski owe częstokroć są podwójne, tak że w danym momencie można nagle odsłonić drugie oblicze; pozwala to nosicielowi maski od­tworzyć natychmiastowe przeobrażenia, właściwe czasom pierwotnym.

Dodaj komentarz
You May Also Like