Sami przeistoczyli się w przodków; oznaką tej metamorfozy są noszone przez nich maski i ozdoby. Mogą więc teraz zabijać i spoży­wać święte zwierzę, zrywać i zjadać roślinę, z któ­rą łączy ich mistyczna więź, realizując dzięki temu wspólnotę z pierwiastkiem, któremu za­wdzięczają swą moc i z którego czerpią życie. Wraz z nim wchłaniają nowy przypływ siły ży­wotnej. Dokonawszy tego przekazują członkom innych klanów zwierzę, które wskrzesili i zdesa- kralizowali spożywszy jako pierwsi ów święty po­karm tożsamy z nimi. Od czasu do czasu muszą go spożywać w akcie zbawczego kanibalizmu, krzepiącej teofagii; potem nie będzie im już wolno sięgać po ten pokarm. Święto dobiegło końca, po­nownie ustanowiono ład.

Dodaj komentarz
You May Also Like