Ceremonie płodności nie są jedynymi. Inne mają na celu wprowadzenie młodych ludzi do społe­czeństwa dorosłych i włączenie ich we wspólnotę. Są to obrzędy inicjacji, analogiczne do poprzed­nich i jak one oparte na przedstawieniu mitów związanych z początkiem rzeczy oraz instytucji. Zachodzi tu idealny paralelizm. Ceremonie płod­ności zapewniają odrodzenie natury, ceremonie inicjacji — odrodzenie społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy obchodzi się je łącznie, czy oddzielnie, polegają one na aktualizowaniu i uobecnianiu przeszłości mitycznej, by świat z niej wyłonić od­młodzony.W kulcie Majów z Nowej Gwinei nowicjusze, wkraczając w święty okręg, zachowują się jak nowo narodzone dzieci: udają, że o niczym nie mają pojęcia, że nie umieją posługiwać się żad­nym sprzętem, że po raz pierwszy mają do czy­nienia z podawaną im strawą.

Dodaj komentarz
You May Also Like