Historia zwierząt kręgowych

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką lodową. Wydają się one zbędne. Jeśli dzięki pomyślnym okolicznościom liczebność ptaków lokalnie...

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w tropikach zjawisko to występuje. Tam wędrówki wiążą się ze zmianą pór deszczowych...

ORIENTACJA PTAKÓW WĘDROWNYCH

Najwięcej tajemnic kryje jeszcze orientacja ptaków wędrujących. Wiele gatunków lecących wzdłuż wybrzeży morskich i nad lądami wykorzystuje do orientacji zarysy brzegu i siatkę rzek....

WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH BOŹCÓW

Orientacja ptaków w locie opiera się, jak to dziś sądzimy, na wyko­rzystaniu bardzo różnych bodźców. Ogromną rolę odgrywa, jak wspom­niano, świetny wzrok i znakomita...

OGROMNE WYDATKI ENERGII

Pokonanie lotem wielkich przestrzeni wymaga ogromnych wydat­ków energii. Próbowano wyliczyć, ile gramów tłuszczu potrzeba na wykonanie przelotu nad zachodnim Atlantykiem, z Ameryki na Ber­mudy,...

ŻARŁOCZNOŚĆ GATUNKÓW

Ogromnie wysoki poziom przemiany materii ptaków oraz ich ru­chliwość pozwalająca na grupowanie się w tych okolicach, gdzie wystę­puje nagromadzenie pożywienia, a odlot z terenów...

PRZYKŁAD PLESZKI

Dla przykładu warto pamiętać, że pleszka (Phoenicurus phoenicuruś), ważąca 15 g, pożera w ciągu 8 godzin ponad 24 g owadów przy temperaturze otoczenia około...

CENNE CECHY

Ptaki nie są w stanie zjeść wszystkich owadów zimujących, gdyż mogą żerować tylko tam, gdzie owadów jest stosunkowo dużo, a więc poszukiwanie jest opłacalne....

ŻYCIE PTAKÓW NA STEPACH

Inny kierunek adaptacyjny dostosował ptaki do życia w stepach. Przykła­dem mogą być strusie, sępy, dropie, kuropatwy i wiele innych. Również pogranicze lądu i wody...

NOWE MOŻLIWOŚCI EWOLUCYJNE

Ostre działanie selekcji szybko przebudowało cały organizm. Tak powstały zwierzęta istotnie różne od swych przodków. Otwarły się przed nimi nowe mo­żliwości ewolucyjne. Konkurencja, na...

Najnowsze artykuły