W OKRESIE GODOWYM PTAKÓW

W okresie godowym większość ptaków charakteryzuje terytoria- lizm, który może jednak godzić...


ŻYCIE GROMADNE

Życie gromadne tłumaczy też pochodzenie ciemnego ubarwienia piór, tak częstego wśród ptaków...


DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką...


ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w tropikach...


ORIENTACJA PTAKÓW WĘDROWNYCH

Najwięcej tajemnic kryje jeszcze orientacja ptaków wędrujących. Wiele gatunków lecących...


WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH BOŹCÓW

Orientacja ptaków w locie opiera się, jak to dziś sądzimy, na wyko­rzystaniu bardzo różnych...


OGROMNE WYDATKI ENERGII

Pokonanie lotem wielkich przestrzeni wymaga ogromnych wydat­ków energii. Próbowano wyliczyć,...


ŻARŁOCZNOŚĆ GATUNKÓW

Ogromnie wysoki poziom przemiany materii ptaków oraz ich ru­chliwość pozwalająca na grupowanie...


PRZYKŁAD PLESZKI

Dla przykładu warto pamiętać, że pleszka (Phoenicurus phoenicuruś), ważąca 15 g, pożera w...


CENNE CECHY

Ptaki nie są w stanie zjeść wszystkich owadów zimujących, gdyż mogą żerować tylko tam,...