OKRES UNIESIENIA

Okres uniesienia jest także czasem składania ofiar, czasem sakralnym, czasem pozaczasowym, który...


WOJNA — PAROKSYZM SPOŁECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO

Wszelkie inne zjawisko wydawałoby się całkowi­cie niewspółmierne w stosunku do tej ogromnej...


WOJNA i ŚWIĘTO

Wojna istotnie jawi się jako paroksyzm istnie­nia współczesnych społeczeństw. Stanowi...


POZOSTAĆ NA UBOCZU

Nikt nie może po­zostać na uboczu i zająć się czymś innym, wojna bowiem dla każdego znajdzie zatrudnienie. Wojna potrzebuje dla siebie wszelkich sił, wszelkiej energii. Tak więc w miejsce swoistego zamknięcia, gdy każdy układa swe istnienie...


ANALOGIA MIĘDZY WOJNĄ A ŚWIĘTEM

Analogia między wojną a świętem jest tu zupeł­na: zarówno święto, jak wojna inaugurują...


SZALEŃSTWO ŚWIĄTECZNE

Szaleństwo świąteczne pozostaje w analogicznym stosunku do czasu pracy jak wojna do czasu...


RÓWNOWAGA I POKÓJ

Równowaga i spokój są tu wynikiem mnóstwa anarchicznych uchybień, które nie pociągają za...


W ZWYKŁYCH CZASACH

Jeśli w zwykłych czasach ktoś na­ruszy to prawo, naraża się na najcięższe sankcje i powszechne potępienie. Przychodzi jednak pora walki lub pora pląsów, przynosząc nowe normy; byle tylko zachowywać rodzaj etykiety związa­nej z praktykami...


KŁAMSTWO I POSTĘP

Kłamstwo i pod­stęp zyskują rangę cnót. Dopuszczalna staje się nawet kradzież; gdy chodzi o...


RADOŚĆ NISZCZENIA

Wydaje się, że największą roz­kosz stanowi unicestwianie bliźniego: po takim akcie człowiek...