Tak więc nadmiar nie tylko towarzyszy stale świętu; stanowi on coś więcej niż uboczny objaw wywołanego przez nie poruszenia. Jest nieodzow­nym warunkiem, zapewniającym obrzędom ocze­kiwany skutek, mającym udział w ich świętym działaniu i przyczyniającym się, jak one, do odno­wienia natury i społeczeństwa. Bo to właśnie wy­daje się istotnym celem świąt. Czas wyczerpuje, odziera z sił. To z jego powodu wszystko starzeje się, zdąża ku śmierci, zużywa się: ten właśnie sens ma pierwiastek, z którego wywodzą się grec­kie oraz irańskie słowa oznaczające czas. Co roku roślinność odnawia się, a życie społeczne jak na­tura rozpoczyna nowy cykl. Wszystko, co istnieje, musi się odmłodzić. Trzeba powtarzać stworzenie świata.

Dodaj komentarz
You May Also Like