Usiłuje się zneutralizować gniew i wrogość, jakie żywić mogą duchy osób skazanych przez władzę na śmierć za zdradę, bunt czy spiski. W Chinach zbiera się pod drzwiami domu wszelkie śmiecie, tzn. codzienne odpadki życia rodzinnego, by z całą ostrożnością pozbyć się ich w czasie święta odnowy roku, za­wierają bowiem — jak wszelka zmaza — pewien czynny pierwiastek, który — właściwie wykorzy­stany — może przynieść pomyślność.Usunięcie odpadków, jakie gromadzą się w re­zultacie funkcjonowania wszelkiego organizmu, doroczne anulowanie grzechów, wypędzanie sta­rego czasu — wszystko to jeszcze nie wystarcza; stanowi jedynie pogrzebanie przeszłosci zmurszałej skalanej, która ma swój czas za sobą powinna ustąpić pola światu dziewiczemu święto ma właśnie wymusić nadejście takiego świata.

Dodaj komentarz
You May Also Like