Wówczas to właśnie przekazuje się mity i obrzędy, w czasie których nowicjuszom pokazuje się duchy, dokonując wta­jemniczenia. Sami Kwakiutlowie powiadają: „W lecie to, co święte, jest dołem, to, co nieświęte, górą; w zimie święte jest górą, nieświęte dołem.” Trudno o jaśniejsze postawienie sprawy.Jak widzieliśmy, w życiu powszednim sacrum przejawia się wyłącznie poprzez zakazy. Występuje ono jako „zastrzeżone”, „oddzielone”; nie wchodzi w zakres niczego, co jest dostępne dla powszech­nego użytku, pozostaje pod ochroną szczególnych interdyktów, które mają zapobiegać wszelkim za­machom na porządek świata, wszystkiemu, co by mogło zagrozić temu porządkowi i wprowadzić czynniki powodujące zamieszanie.

Dodaj komentarz
You May Also Like