Dlatego też bogowie panteonu wedyjskiego szukają istoty, której mogliby przekazać nieczy­stość, kalającą ich po przelaniu krwi ofiarnej. Tego rodzaju oczyszczenia dokonuje się zazwyczaj przez wygnanie lub wykonanie wyroku śmierci bądź uciekając się do kozła ofiarnego, którego obarcza się wszelkimi popełnionymi w ten sposób winami, bądź też powołując do istnienia jakąś personifikację starego roku, który ma być właśnie zastąpiony nowym. Trzeba przepędzić zło, słabość zużycie, stanowiące zespół pojęć mniej lub bar­dziej z sobą związanych. W Tonkinie odprawia się obrzędy, których oczywisty cel polega na usu­nięciu nieczystych reliktów wszelkich wydarzeń, zwłaszcza zaś czynności władzy.

Dodaj komentarz
You May Also Like