WINNI NARUSZENIA

Winnych naruszenia prawa egzogamii karze się tak, by przelana krew nie weszła w kontakt z...


KAZIRODZTWO

Niesłychanie znamienna jest pod tym względem glosa ze słow­nika Dajaków z Hardelandu, gdzie...


NARUSZENIE PRAWA

Naruszanie prawa egzogamii jest tu utożsamione ze złowieszczymi, par excellence bluźnierczymi...


SZCZEGÓLNA FORMA

Kazirodztwo” to jedynie pewna szczególna forma naruszenia „porządku rzeczy”. Polega ona na...


ZJEDZENIE WŁASNEGO TOTEMU

Zjedzenie własnego totemu nie wyszłoby nikomu na zdrowie, wprost przeciwnie, spowodo­wałoby...


NIEZALEŻNIE OD ŚWIADECTWA

Zjedzenie totemu i naruszenie prawa egzoga­mii — to równoległe wykroczenia przeciwko temu...


ZGODNOŚĆ Z OBRAZEM ŚWIATA

Ale chodzi nam tu nie tyle o utożsamianie nie­świadome, o ogólniejszym znaczeniu, co o silnie...


POŁOWICZNE ZABÓJSTWO

Żywności, kobiet i ofiar szukać należy poza klanem: w obrę­bie klanu wszystko jest święte i...


DOPUSZCZENIE SIĘ CZYNU

Dopusz­czając się czegoś takiego, członkowie fratrii mie­liby wrażenie — jak to...


ARABSKA DEFINICJA

Teraz orientujemy się, że arabska definicja kla­nu, jaką podaje Robertson Smith („grupa, w...