Żywności, kobiet i ofiar szukać należy poza klanem: w obrę­bie klanu wszystko jest święte i nakazuje szacu­nek. Na nic nie wolno tu podnosić ręki, niczym posługiwać się dla zaspokojenia głodu, pożądli­wości erotycznej czy żądzy krwi.Na Nowej Brytanii, gdzie każde plemię dzieli się na egzogamiczne fratrie, to samo słowo ozna­cza tego, kto zabija lub też zjada mężczyznę ze swej fratrii, oraz tego, kto narusza prawo egzo­gamiczne. Zbrodniarz taki odpowiada nie tylko za zwykłe zabicie człowieka; osłabia on, kaleczy, uszkadza moc rozproszoną w tym regionie spo­łecznym i kosmicznym, do którego sam należy. Zresztą do podobnych strat doszłoby z chwilą wy­konania na winowajcy wyroku śmierci.

Dodaj komentarz
You May Also Like