Historia zwierząt kręgowych - Strona 3

SPRAWNY BIEG

Gdy zwierzę musi przyspieszyć przecho­dzi w kłus, w którym przez pewne okresy ciało wsparte jest tyłko na dwóch kończynach, a dwie są uniesione. W...

NAJSZYBSZY RUCH

Niektóre duże ssaki o długich nogach i krótkim tu­łowiu, np. wielbłąd i żyrafa omijają tę trudność w ten sposób, że wy­rzucają ku przodowi równocześnie...

PORUSZANIE SIĘ SKOKAMI

Niektóre ssaki poruszają się skokami, jak np. zające lub kangury. Skoki mająca są niezbyt zmodyfikowanym galopem. Ruchy kangurów i skoczków pustynnych są bardziej swoiste,...

CIAŁO POKRYTE WŁOSAMI

Bardzo ważną cechą ssaków jest pokrycie ciała włosami. Obecność futra wiąże się z endotermizmem, a więc z regulacją temperatury ciała opartą na energii uzyskiwanej...

POCHODZENIE WŁOSÓW

Jakie jest pochodzenie włosów? Niektórzy zoologowie sądzili kie­dyś, że włosy są homologiczne gadzim łuskom. Obecnie, po wielu dyskusjach, przypuszcza się raczej, że włosy powstały...

WYSOKA PRZEMIANA MATERII

Ssaki mają wysoką przemianę materii, niższą jednak od ptaków i bardziej zróżnicowaną. Temperatura ciała stekowców wy­nosi 28-30°C, nieco cieplejsze - o ok. 2-3 stopnie...

IZOLACJA OD OTOCZENIA

Jeśli otaczająca ssaka temperatura grozi przechłodzeniem, zwierzę stroszy futro, zwiększając izolacyjną warstwę powietrza, a następnie obniża temperaturę peryferii ciała, która spełnia wówczas funkcję osłony...

NADMIAR CIEPŁA

Wbrew temu, co skłonny jest sądzić człowiek na podstawie samo­obserwacji, pozbycie się nadmiaru ciepła przez parowanie potu występuje tylko u niewielkiej liczby ssaków. Produkcja...

GORĄCA SKÓRA

Spływająca ostudzona krew żylna styka się w sieciach cudownych z krwią tętniczą płynącą z serca do móz­gu, której temperatura odpowiednio się obniża. Krew osiągająca...

GŁĘBOKIE ODDECHY

Głębokie oddechy są wywołane ruchami mięśni, wiemy zaś, że praca mięśni wytwarza wiele ciepła. Stąd wzmożenie ruchów oddechowych mogłoby być bardzo nieekonomicznym sposo­bem odparowywania...

Najnowsze artykuły