Specjalizacje opierają się na uzyskaniu szczególnych przystoso­wań. Szpony rybołowa są bardzo ostre i wyjątkowo silnie wygięte, wbijają się łatwo w grzbiet śliskiej ryby; pszczołojad nie boi się żądeł błonkówek; sokoły przewyższają szybkością i zwrotnością lotu inne ptaki drapieżne; myszołów bez wysiłku szybuje nad łąkami wypatrując ofiar. Również wśród ptaków owadożemych istnieją interesujące przy­kłady specjalizacji. Sikory obszukują dokładnie rośliny, nie pomijając szczelin kory, skąd wyciągają delikatnymi dzióbkami owady i ich jaja. Muchołówki czatują na owady przelatujące, siedząc na wyniosłej ga­łązce, na widok ofiary zrywają się i łowią ją w locie. Dzięcioły potra­fią wydobywać owady ukryte w głębi tkanek roślinnych, a polują też na mrówki, podobnie jak największy wróg mrówek w naszej faunie — krętogłów. Dalsze wyliczanie różnych przykładów specjalizacji ptaków jest niemożliwe. Rozmaitość tej gromady pomimo zasadniczej jednoli­tości w budowie jest zadziwiająca.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…