Bardzo ważną cechą ssaków jest pokrycie ciała włosami. Obecność futra wiąże się z endotermizmem, a więc z regulacją temperatury ciała opartą na energii uzyskiwanej z własnej przemiany materii, a nie z pasywnego wygrzewania się w promieniach słońca lub na rozgrza­nych skałach. Wszystkie trzy wielkie grupy współczesnych ssaków: stekowce, torbacze i łożyskowce mają włosy. Torbacze i łożyskowce znamy od kredy, stekowce są wprawdzie prawie nieznane jako skamie­niałości, ale wiele cech ich budowy świadczy, źe są to zwierzęta co najmniej równie starożytne, jak te wymarłe grupy, które reprezento­wały ssaki w jurze. Skoro więc już jurajskie ssaki posiadały włosy, to zdolność do regulacji temperatury opartej na własnym metabolizmie musiała się pojawić u ssaków bardzo dawno, najpóźniej w początkach jury.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…