Niektóre ssaki poruszają się skokami, jak np. zające lub kangury. Skoki mająca są niezbyt zmodyfikowanym galopem. Ruchy kangurów i skoczków pustynnych są bardziej swoiste, gdyż zwierzęta te w szybkim ruchu nie dotykają zupełnie ziemi przednimi łapami. Bieg oparty na powtarzających się skokach wykorzystuje przy kolejnym odbiciu ener­gię upadku, gromadzącą się w kręgosłupie w elastycznych ścięgnach i więzadłach, oszczędzając w ten sposób wysiłek. Za jedną z najistotniejszych cech szkieletu ssaków uważa się budowę 330 żuchwy, powstającej z kości zębowej zarodka i przekształcenie się kości kwadratowej i stawowej w dwie kostki słuchowe. Dzięki temu między bębenkiem i okienkiem przedsionkowym (owalnym) błędnika ssa­ków znajdują się trzy kostki słuchowe zamiast pojedynczej kostki pozostałych czworonogów.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…