Przy omawianiu Synapsida wymieniono niektóre cechy tej grupy wskazujące na jej pokrewieństwo ze ssakami: zróżnicowanie zębów i wsunięcie kończyn pod tułów. Cechy te są składnikami specy­ficznego kierunku ewolucyjnego, którego wytworem są ssaki. Ssaki nigdy nie poruszają się ruchem wijącym, gdyż ich tułów pra­wie nigdy w czasie ruchu nie styka się z podłożem (wyjątek — płetwonogie). U większości ssaków można wyróżnić trzy sposoby ruchu: stęp, kłus i galop. W powolnym stępie trzy nogi są oparte o podstawę, a jedna jest uniesiona. Jest to ruch bardzo ekonomiczny i stabilny. Stosują go często duże ssaki.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…