Jakie jest pochodzenie włosów? Niektórzy zoologowie sądzili kie­dyś, że włosy są homologiczne gadzim łuskom. Obecnie, po wielu dyskusjach, przypuszcza się raczej, że włosy powstały z narządów dotykowych. Również u współczesnych ssaków włosy grają rolę apa­ratów zmysłowych, a niektóre są wyraźnie przystosowane do tej funkcji, np. „wąsy” stojące po bokach otworu gębowego u psa, kota i wielu innych zwierząt. W skórze ssaków znajdują się liczne gruczoły. Obecność gruczo­łów i włosów jest funkcjonalnie związana. Gruczoły łojowe natłuszczają włosy, nadając im elastyczność i odporność na wilgoć. Gruczoły potowe grają rolę w regulacji temperatury ciała. Wreszcie gruczoły wonne wytwarzają wydzieliny pachnące, pełniące rolę sygnałów dla innych osobników gatunku.. Gruczoły mleczne samic pochodzą prawdopo­dobnie z gruczołów wonnych.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…