Niektóre duże ssaki o długich nogach i krótkim tu­łowiu, np. wielbłąd i żyrafa omijają tę trudność w ten sposób, że wy­rzucają ku przodowi równocześnie dwie nogi po tej samej stronie ciała. Przez to krok się wydłuża, ale stabilność ruchu się obniża. Najszybszy ruch ssaka, około 4 razy szybszy od kłusa — galop — nie występuje u pozostałych kręgowców. W ruchu tym ciało przecięt­nego psa przez 25% czasu unosi się w powietrzu. Zwierzęta galopujące bardzo sprawnie, jak np. charty lub gepardy, stykają się z ziemią w ga­lopie tylko przez połowę czasu. W galopie zwierzę wyrzuca ku przo­dowi na zmianę obie nogi przednie lub obie tylne. Równoczesność ruchu nóg nie jest jednak zupełna, a więc najczęściej ciało wsparte jest tylko na jednej kończynie.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…