Inny kierunek adaptacyjny dostosował ptaki do życia w stepach. Przykła­dem mogą być strusie, sępy, dropie, kuropatwy i wiele innych. Również pogranicze lądu i wody jest środowiskiem życia wielu ptaków, np. czapli, bekasów, brodźców. Istnieją też kierunki adaptacji specjalne, niezbyt częste. Przykładem może być adaptacja do łowienia owadów w locic (jerzyki i jaskółki), do nocnych połowów owadów (lelki), do bie­gania po dnie strumieni (pluszcze) itd. Wspomniano już, że niektóre ptaki utraciły zdolność lotu. Można by zapytać, skąd biorą się sukcesy ptaków nie umiejących latać. Od­powiedź może brzmieć następująco. Gdy ptaki uzyskały zdolność do lotu, wkroczyły w okres przyspieszonej zmienności.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…