Ptaki nie są w stanie zjeść wszystkich owadów zimujących, gdyż mogą żerować tylko tam, gdzie owadów jest stosunkowo dużo, a więc poszukiwanie jest opłacalne. Obserwacje prowadzone w W. Bry­tanii, w lasach sosnowych, dowiodły, że żerowanie ptaków obniża w ciągu zimy ilość owadów do połowy pierwotnego stanu, a więc co drugi owad ginie w ciągu zimy, pożerany przez ptaka. Wpływa to oczywiście na przyrost drzew w lecie. Fakty te uzmysławiają, jakie znaczenie dla ewolucji owadów mają takie cechy ptaków, jak ich sposób poszukiwania pokarmu, zdolność rozróżniania barw, preferencje smakowe itd. W porównaniu do zna­czenia ptaków, wpływ na owady np. płazów lub gadów jako tępicieli jest prawie żaden. Jaszczurka pożera w ciągu miesiąca mniej owadów niż sikorka przez jeden dzień, a trzeba pamiętać, że w naszym klima­cie jaszczurka przez przeszło pół roku zupełnie nie pobiera po­karmu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DZIOBAK

Dla dzio­baka, polującego pod wodą z zamkniętymi oczami i uszami, dziób stanowi…

PRZYKŁAD PLESZKI

Dla przykładu warto pamiętać, że pleszka (Phoenicurus phoenicuruś), ważąca 15 g, pożera…