Ptaki nie są w stanie zjeść wszystkich owadów zimujących, gdyż mogą żerować tylko tam, gdzie owadów jest stosunkowo dużo, a więc poszukiwanie jest opłacalne. Obserwacje prowadzone w W. Bry­tanii, w lasach sosnowych, dowiodły, że żerowanie ptaków obniża w ciągu zimy ilość owadów do połowy pierwotnego stanu, a więc co drugi owad ginie w ciągu zimy, pożerany przez ptaka. Wpływa to oczywiście na przyrost drzew w lecie. Fakty te uzmysławiają, jakie znaczenie dla ewolucji owadów mają takie cechy ptaków, jak ich sposób poszukiwania pokarmu, zdolność rozróżniania barw, preferencje smakowe itd. W porównaniu do zna­czenia ptaków, wpływ na owady np. płazów lub gadów jako tępicieli jest prawie żaden. Jaszczurka pożera w ciągu miesiąca mniej owadów niż sikorka przez jeden dzień, a trzeba pamiętać, że w naszym klima­cie jaszczurka przez przeszło pół roku zupełnie nie pobiera po­karmu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…