Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa, inaczej niż u ptaków.
Historii mózgu ptaków nie znamy. Istnieje zaś tak wiele kopalnych czaszek ssaków, że na ich podstawie można się domyślać ewolucji ich mózgu. Mózgi ssaków eoceńskich były wyraźnie większe od móz­gów gadów, lecz pozostawały w tyle za mózgami współczesnych ło­żyskowców. W historii wielu rzędów ssaków można się dopatrzeć równoległego wzrostu rozmiarów mózgu. Jakie siły spowodowały tak wyraźne powiększenie się mózgu?Pozornie wyjaśnienie tego faktu jest łatwe. Zwierzę mające większy mózg jest zapewne inteligentniejsze, łatwiej może zdobywać pokarm, sprawniej unika niebezpieczeństwa, a więc dobór naturalny popiera osobniki o większych mózgach. Tłumaczenie to nie wyjaśnia jednak dlaczego wśród ryb, płazów i gadów dobór nie udoskonalił w podobny sposób budowy mózgu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…