Zdolność do obejmowania gałęzi drżew pojawiła się u naczelnych bardzo dawno i wywarła wiełki wpływ na ewolucję rzędu. Chwytne dłonie i stopy można wykorzystać wielostronnie, przy gromadzeniu pokarmu, obronie, walce z pasożytami, zabawie itd. Usprawnienie ruchów polegało u naczelnych na wykształceniu przeciwstawności kciu­ka i palucha, uzyskaniu wielkiej niezależności ruchów poszczególnych palców oraz w wielkiej mierze na rozwinięciu się po stronie dłoniowej bardzo subtelnego aparatu zmysłowego, który pozwala człowiekowi na wykonywanie czynności tak subtelnych jak pisanie, kreślenie tech­niczne lub operacje chirurgiczne. Dotyk stał się zmysłem o ogromnym znaczeniu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…