Na gałęziach nie tylko trudno utrzymać równowagę, jeśli się nie zwisa pod nimi prawie w bezruchu, na sposób leniwca, lecz szybko przebiega z miejsca na miejsce. Taki ruch wymaga ponadto znakomi­tej orientacji w przestrzeni trójwymiarowej, bezbłędnej oceny odległości i siły poszczególnych gałązek, a także świadomości własnej zdolności do skoków. Pomyłka może spowodować upadek, grożący okaleczeniem lub nawet śmiercią. Nic więc dziwnego, że dobór naturalny bardzo wysoko premiował wśród naczelnych postęp w budowie mózgu i dos­konałość wzroku. Dla większości pozostałych ssaków wzrok jest zmysłem drugorzęd­nym. Zwierzęta niewielkie, związane z ziemią, mają ograniczony za­sięg widzenia wzrastający tylko u gatunków o dużych rozmiarach ciała.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…