W dawniejszych podręcznikach zoologii umieszczano zwykle naczelne w ostatnim rozdziale, ze względu na to, że zaliczamy do nich człowieka, który pod względem rozwoju mózgu przewyższył niezwykle wszystkie pozostałe organizmy, przekraczając granicę świata zwierząt. Jednak naczelne są blisko spokrewnione z owadożernymi i bardzo naturalnie mieszczą się wśród rzędów dotychczas omawianych, określanych wspól­ną nazwą Unguiculata. Dlatego lepiej omówienie ich zamieścić w tym miejscu. Pierwotnym kierunkiem ewolucyjnym naczelnych było stopniowe opanowywanie środowiska gałęzi krzewów i drzew. Przedstawiciele tej grupy coraz mniej czasu spędzali na ziemi, a coraz częściej kryli się i polowali w piętrze koron. Zjawisko to rozpoczęło się przypuszczalnie już w drugiej połowie kredy, gdy nastąpił rozkwit roślin okrytozaląż- kowych, będących głównymi składnikami lasów trzeciorzędowych i współczesnych.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…