Jeszcze większą zbieżność z gry­zoniami wykazują czaszki wombatów, zwierząt należących do rodziny Phasco- lomidae. Należą tu gatunki krępe, od­żywiające się wyłącznie roślinami, ko­piące nory, w których spędzają większą część swego życia. Wśród łoży­skowców podobne adaptacje i tryb życia mają świstaki i susły.
Dla laików najbardziej typowymi torbaczami są kangury (Macropodidae). Ze względu na sposób życia można porównać kangury do wielkich zajęcy, z tą jednak różnicą, że duży i mocny ogon kangurów równoważy ciało w skoku, a także służy jako piąta kończyna, będąc jakby przenośnym krzesełkiem ułatwiającym spoczynek na siedząco. Niektórzy przedstawiciele tej obszernej rodziny są niewiele więksi od szczurów, do których są bardzo podobni zewnętrznie (np. wszystkożerny torebnik piżmowy, Hypsiprymnodon moschatus).

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…