Gatunek Myrmecobius fasciatus jest pośród torbaczy przedstawi­cielem zwierząt mrówkożernych. Podobnie do innych ssaków o tym typie przystosowania ma silne nogi przednie, wąską głowę, bardzo długi i lepki język. Przystosowanie to nie doprowadziło jednak, jak to często bywa u ssaków żywiących się mrówkami, do zaniku zę­bów, przeciwnie Myrmecobius ma łącznie aż 50 drobnych ząbków. Uderzające podobieństwo w budowie zewnętrznej do kreta wyka­zuje kret torbowy, Notoryctes typhlops, żyjący w środkowej Australii i prowadzący identyczny do naszego kreta tryb życia. Podobieństwo to jest jeszcze większe w stosunku do kretów południowoafrykańskich, zaliczanych do rodzaju Chrysochloris. Przednie łapy tych zwierząt mają bowiem kształt haków, a nie łopatek jak u naszego kreta. Torba samicy Notoryctes otwiera się ku tyłowi, odmiennie niż u pozostałych torbaczy. Trzeba to uznać za przystosowanie do podziemnego trybu życia, gdyż torbie otwierającej się do przodu groziłoby zanieczyszczenie ziemią.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…