Długotrwała ciąża i wielkie rozmiary ciała noworodka są związane z obecnością łożyska (placenta), które jest terytorium ścisłego kontaktu między naczyniami krwionośnymi matki i płodu. Ciąża musi być zja­wiskiem bardzo starym; świadczy o tym budowa jaja, u wszystkich łożyskowców zupełnie pozbawionego żółtka, a więc całkowicie zależ­nego od odżywiania przez organizm matczyny. Wydłużenie trwania ciąży przypisuje się temu, że zarodek łożyskowca na samym początku rozwoju otacza się warstwą szczególnej tkanki, zwanej trofoblastem. Tkanka ta ma zdolność wchodzenia w ścisły kontakt ze ścianą macicy, nie wzbudzając w niej reakcji odrzucenia obcego narządu. Ponadto zarodek łożyskowca wytwarza hormony, które przenikając do krążenia matki przeciwdziałają przedwczesnemu porodowi. Fizjologia ciąży różni się zresztą bardzo w rozmaitych grupach ssaków.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…