W skałach, będących archiwum przeszłych dziejów istot żywych, ło­żyskowce pojawiają się równocześnie z torbaczami pod koniec kredy. Paleontologowie odróżniają torbacze od łożyskowców w materiałach kopalnych, opierając się przede wszystkim na różnicach w uzębieniu. Dla zoologa, porównującego gatunki dziś żyjące, łożyskowce różnią się od torbaczy przede wszystkim sposobem rozwoju zarodka. Ciąża u łożyskowców trwa długo, nieraz wiele miesięcy, a nawet dłużej niż rok. Noworodek jest znacznie większy od nowo urodzonego torbacza, choć w niektórych grupach, jak np. u gryzoni, psów i naczelnych, bardzo niedołężny i mało podobny do rodziców. Są jednak wśród łożyskowców i takie gatunki, u których noworodek natychmiast lub prawie zaraz po porodzie jest zdolny do samodzielnej wędrówki, np. wśród waleni i kopytnych.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…