Uzębienie wczesnych naczelnych było bardzo podobne do uzębie­nia owadożernych. W późniejszej ewolucji zęby ulegały różnym losom, zależnie od rozmaitych kierunków specjalizacji, u większości pozostały jednak stosunkowo prymitywne. Szkielety zwierząt nadrzewnych leżąc na kwaśnej glebie leśnej nie mają warunków do wytworzenia skamieniałości, toteż przeszłość na­czelnych jest znana tylko we fragmentach, szczególnie jeśli chodzi o grupy o małych rozmiarach ciała. Pomimo wytworzenia się rozmaitych kierunków specjalizacyjnych większość naczelnych żyje do dnia dzi­siejszego wśród gałęzi, tylko nieliczne wyjątki, wśród nich człowiek, zmieniły środowisko życia.Omówienie naczelnych byłoby trudne bez zamieszczenia w tym miejscu tabeli w celu przypomnienia nazw systematycznych.Rząd naczelne — Primates, Podrząd małpiatki — Lemuroidea, Rodziny: lemurowate — Lemuridae palczaki — Dciubentonudcie, lorisowaie —Lorisidae, Podrząd wyraki — Tarsioidea ,Podrząd małpy wąskonose — Platyrrhini,Podrząd małpy szerokonose — Catarrhini ,Nadrodziny: Cercopithecoidea Hominoidea ,Rodziny: małpy człekokształtne — Pongidae ,człowiekowate — Hominidae.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…