Historia zwierząt kręgowych - Strona 14

BUDOWA LUDZKIEJ STOPY

Budowa ludzkiej stopy wskazuje wyraźnie, że przodkowie człowieka oddzielili się od małp człekokształtnych bardzo dawno. Przedstawi­ciele tego kierunku ewolucyjnego opuścili środowisko koron drzew i...

PORUSZANIE NA DWÓCH NOGACH

Poruszanie się na dwu nogach miało bardzo doniosłe konsekwencje. Dobrze już wykształcone i subtelnie unerwione ręce uwolniły się od zadań związanych z lokomocją i...

MECHANIZMY DZIAŁAJĄCE W ROZWOJU ZARODKOWYM

Z drugiej strony, mechanizmy działające w rozwoju zarodkowym, odziedziczone po odległych przodkach i utrzymujące właściwe proporcje ciała są mało zależne od ogólnych rozmiarów organizmu....

Najnowsze artykuły