Z drugiej strony, mechanizmy działające w rozwoju zarodkowym, odziedziczone po odległych przodkach i utrzymujące właściwe proporcje ciała są mało zależne od ogólnych rozmiarów organizmu. Mechanizmy te będą więc sprzyjać występowaniu podobnych proporcji u zwierząt, różniących się ciężarem. Przeciwstawi się temu dobór naturalny, jeśli chodzi o narządy związane z działaniem sił mechanicznych, a więc szkielet, mięśnie, więzadła, serce, główne naczynia krwionośne. W stosunku do rozmiarów mózgu przeciwdziałanie to będzie słabsze, szczególnie u ryb, zwierząt o mózgu stosunkowo małym, leżącym w bardzo obszer­nej jamie czaszki. Z kolei u ssaków, których mózg szczelnie wypełnia czaszkę, a budowa kory mózgowej zmusza do układania jej w złożony układ fałdów, dobór będzie silniej przeciwdziałał zbytecz­nemu zwiększaniu rozmiarów mózgu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DZIOBAK

Dla dzio­baka, polującego pod wodą z zamkniętymi oczami i uszami, dziób stanowi…

PRZYKŁAD PLESZKI

Dla przykładu warto pamiętać, że pleszka (Phoenicurus phoenicuruś), ważąca 15 g, pożera…