Budowa ludzkiej stopy wskazuje wyraźnie, że przodkowie człowieka oddzielili się od małp człekokształtnych bardzo dawno. Przedstawi­ciele tego kierunku ewolucyjnego opuścili środowisko koron drzew i przeszli do życia na ziemi w sposób podobny do pawianów. Odmiennie od pawianów i ich kuzynów przodkowie człowieka nie powrócili do poruszania się po ziemi na czterech nogach, lecz nauczyli się utrzymy­wać równowagę w postawie wyprostowanej. Pionowa postawa ciała zmieniła zupełnie zadanie stojące przed kręgosłupem, który przestał być poziomą belką, a stał się wzniesioną ku górze kolumną. Zdarza się, że kręgosłup człowieka zawodzi w no­wych warunkach. Miękka tkanka oddzielająca trzony kręgów poddaje się w razie zbyt dużego obciążenia, co wywołuje bolesny ucisk nerwów rdzeniowych. Inne schorzenia będące konsekwencjami pionowej posta­wy ciała i wynikających stąd zmian w kierunku działania siły ciążenia to opadnięcie trzewi, przepuklina i płaskostopie.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…