Akt seksualny sam przez się ma moc zapladniającą. Jest „gorący”, jak powiadają Tongowie; tzn. wyzwala energię, która może nasilić, pobu­dzić wszelkie energie przejawiające się w naturze, orgia męskości, której okazję .stanowi święto, przy­czynia się więc do funkcji, jaką święto pełni, przez sam fakt pobudzania i ożywiania sił kosmicz­nych. Rezultat taki można by jednak osiągnąć przez wszelkie inne nadużycia, wszelkie inne prze­branie miary. Toteż nic ma żadnego rodzaju nad­użycia, który nie pełniłby jakiejś roli podczas święta.

Dodaj komentarz
You May Also Like