Niekie­dy te czasowe związki kojarzą się według pewnej zasady: na Alasce i w okolicach Cumberland Sound zamaskowany aktor, uosabiający boginię Sednę, kojarzy mężczyzn i kobiety podług imion, tzn. podług par, jakie stanowili legendarni przod­kowie, których imiona noszą obecni. Tak więc zniesienie zwykłych norm reglamentacji seksual­nej oznacza jedynie chwilowe cofnięcie się do mi­nionego czasu tworzenia.Mity na temat kazirodztwa to mity tworzenia, wyjaśniające na ogół początek rasy ludzkiej, Moc związku wzbronionego i właściwego Wielkiemu Czasowi dołącza się do normalnej płodności związ­ku seksualnego. Szczególnie dużą wagę przywią­zuje się do praktyk erotycznych u Papuasów Ki- wai i Marind-Anim: praktyki te odtwarzają je­dynie poczynania, którymi przodkowie posługiwali się przy tworzeniu użytecznych roślin. Podczas święta — jak to zauważył Levy-Bruhł — rozpasa­nie seksualne działa zarówno na zasadzie magii sympatycznej, jak też dzięki Uczestnictwu w mocy twórczej istot z praczasów.

Dodaj komentarz
You May Also Like