Wojna istotnie jawi się jako paroksyzm istnie­nia współczesnych społeczeństw. Stanowi całościo­we zjawisko, które wzburza społeczeństwo i cał­kowicie je przeistacza, odcinając się straszliwym kontrastem od spokojnego toku czasów pokoju. To okres skrajnego napięcia w życiu zespołowym, okres wielkiego skupiania sią rzesz oraz ich na­piętego wysiłku. Człowiek jako jednostka zostaje oderwany od swego zawodu, ogniska domowego, nawyków, odpoczynku. Wojna brutalnie niszczy krąg wolności, który każdy w trosce o swe wy­gody zakreśla wokół siebie i szanuje u sąsiada. Przerywa szczęście czy spory zakochanych, wy­siłki ambitnych oraz prace, jakim w ciszy oddaje się artysta czy wynalazca. Niweczy zarówno nie­pokój, jak samozadowolenie, nie ostaje się wobec niej żadna sprawa jednostkowa — ani twórczość, ani radość, ani nawet trwoga.

Dodaj komentarz
You May Also Like