Jeśli w zwykłych czasach ktoś na­ruszy to prawo, naraża się na najcięższe sankcje i powszechne potępienie. Przychodzi jednak pora walki lub pora pląsów, przynosząc nowe normy; byle tylko zachowywać rodzaj etykiety związa­nej z praktykami obrzędowymi, mającymi na celu uświęcenie lub zamaskowanie poczynań tego ty­pu — chociaż skądinąd dopuszcza się ich wśród rozpętania najgwałtowniejszych instynktów — a gesty wczoraj surowo wzbronione i uznawane za ohydę przynoszą teraz chwałę i uznanie. Wojna wynosi na piedestał nie tylko samo zgładzenie nie­przyjaciela, ale całokształt czynów i postaw po­tępianych przez etykę życia pokojowego, zakazy­wanych dziecku przez rodziców, dorosłemu — przez prawa i opinię publiczną.

Dodaj komentarz
You May Also Like