Równowaga i spokój są tu wynikiem mnóstwa anarchicznych uchybień, które nie pociągają za sobą zbyt niepokojących skutków i których wyniki znoszą się nawzajem. Toteż w powszechnej świadomości, niezależnie od rygorystycznych zasad sztuki wojennej i ceremo­niału— właśnie wojna i święto pozostają obrazem nieładu i chaosu. Dzieje się tak dlatego, że za­równo w czasie święta, jak na wojnie dozwolone są poczynania, które poza tymi okazjami uchodzą za najcięższe świętokradztwa i najbardziej nie­wybaczalne zbrodnie: w czasie święta nakazane jest kazirodztwo, na wojnie — zalecane jest za­bójstwo.Najwyższym prawem grup pierwotnych, pra­wem, które stanowi podstawę ładu społecznego, jest zasada egzogamii; najwyższym zaś prawem społeczeństw współczesnych jest poszanowanie cu­dzego życia.

Dodaj komentarz
You May Also Like