Rzy­mie w określonych momentach usuwa się kamień zamykający mundus: to jaskinia na Palatynie, uważana za drogę prowadzącą do świata podziem­nego, za model tego świata, oraz — jak sama na­zwa wskazuje — za dokładny odpowiednik świata żyjących w zaświatach. Mundus reprezentuje za­razem kondensację Wielkiego Obszaru w stosunku do przestrzeni świeckiej oraz otwór umożliwiający porozumienie między nimi. Dusze błądzą wów­czas swobodnie po mieście, podobnie jak w cią­gu trzech dni maja, pod których koniec każdy mężczyzna będący głową domu wypędza duchy za pomocą zabiegu, jakim jest wypluwanie bobu — tym samym na przeciąg najbliższego roku wy­kupuje siebie i swoich najbliższych od najścia umarłych.

Dodaj komentarz
You May Also Like