Krajem rządzi doraźnie wyznaczony władca, wyposażony w przywileje rzeczywistego monarchy, a ludność oddaje się grom hazardowym (działaniu zawierającemu ele­menty ryzyka i marnotrawstwa, przeciwstawne­mu w stosunku do powolnego a pewnego groma­dzenia bogactw przez pracę).U Eskimosów w czasie świąt zimowych dusze powracają, by wcielić się w członków osady, po­twierdzając tym solidarność, ciągłość pokoleń w grupie. Potem uroczyście się je żegna, by znów mogły nastać normalne warunki życia.Jeśli okres świąteczny rozbity jest na części rozproszone w ciągu całego roku, znajdujemy zaw­sze porę, gdy zmarli mają prawo przebywać w towarzystwie żyjących. Potem, gdy minie czas przeznaczony na ich doroczny najazd, odprawia się ich z powrotem specjalnymi zaklęciami.

Dodaj komentarz
You May Also Like