Ostatecznie praprzodkowie nadali światu kształt, który od tamtej pory już się nie zmienił, nadali prawa do dziś trwające w mocy. Powołali do ist­nienia ludzi, bądź to dobywając ich z ziemi, bądź też przeobrażając w ludzi twory mieszane, półzwierzęta, które istniały przedtem. Równocześ­nie stworzyli lub ukształtowali różne gatunki zwierząt i roślin. Nadając dany kształt jednej isto­cie kształtowali na ten obraz i podobieństwo jej przyszłe potomstwo, dzięki czemu wszyscy potom­kowie mogli już korzystać bez dalszych inter­wencji z przemiany prawzorca. Podobnie utrwa­lono morze, ląd, wyspy, góry. Dokonał się podział na plemiona i dla każdego z nich ustanowiono obrzędy z wszelkimi szczegółami, cywilizację, ry­tuały, zwyczaje, prawa.

Dodaj komentarz
You May Also Like