Człowiek posiadający mana to ten,który wie i który potrafi zmusić innych do po­słuchu.Władza, podobnie jak sacrum, wydaje się daną z zewnątrz łaską, której chwilowym nosicielem jest jednostka. Uzyskuje się ją przez inwestyturę, inicjację lub koronację. Traci się ją wskutek de­gradacji, niegodnego zachowania lub nadużycia. Władza cieszy się poparciem całej społeczności związanej osobą władcy. Król nosi koronę i pur­purę, dzierży berło, symbole zastrzeżone dla bo­gów. Strzegą go straże. Dysponuje wszelkimi moż­liwymi środkami nacisku, zdolnymi zmusić krnąbr­nych do posłuchu. Należy jednak zauważyć, że wszelkiego rodzaju pośrednicy raczej dowodzą skuteczności władzy, niż ją wyjaśniają. Gdy widzi się bowiem ich potęgę, zdolność niewolenia, powo­dy, dla których budzą lęk — trudno zrozumieć, czemu okazują się tak posłuszni i ulegli wobec władcy.

Dodaj komentarz
You May Also Like