Płodność rodzi się z przebrania miary. Do orgii seksualnej święto dołącza obżarstwo. Święta , pier­wotne” przygotowywane na długo naprzód, prze­jawiają w wysokim stopniu tę cechę, która zacho­wała się w cywilizacjach najbardziej nawet wy­rafinowanych. W czasie Antesterii ateńskich każ­demu wręczano bukłak wina: odbywał się rodzaj turnieju, przy czym zwycięstwo przypadało temu kto pierwszy wypróżnił swój bukłak. W czasie święta Purim, zgodnie z zaleceniem Talmudu, na- ezało pić tak długo, by uczestnicy nie potrafili juz rozróżnić dwu okrzyków swoistych dla tego święta: „Przekleństwo Amanowi”, „Błogosławień­stwo Mordochajowi”. W Chinach — jeśli dawać wiarę tekstom — gromadzi się żywność „w ster­tach wyższych niż wzgórze” oraz napełnia się wi­nem specjalnie wykopane baseny tak rozległe, że statki mogłyby po nich pływać, podobnie jak na stertach żywności można by organizować wyścigi powozów.

Dodaj komentarz
You May Also Like