Albowiem wymiana ubrania jawi się jako znak Zamętu, jako symbol odwrócenia wartości Doko­nywano jej w czasie babilońskich świąt sacejskich u Żydów zaś, jawnie naruszając prawo mojżeszo- we, w czasie orgiastycznego święta Purim. Teksty wskazują na hybris jako na cechę właści­wą centaurom, mitologicznym potworom, półludziom-połzwierzętom, porywaczom kobiet, zjada­czom surowego mięsa. Jak to wykazał Dumezil centaurów uosabiali członkowie fratrii inicjacyj­nych, występujący w maskach, którzy działając w okresie zmiany roku na wzór swych legendar­nych odpowiedników dopuszczali się wszelkiego rodzaju wykroczeń przeciwko zakazom.

Dodaj komentarz
You May Also Like