Rytmiczny porządek przeplatania się wzajemnych darów żywnościowych, wymiany żon i spłacania długów krwi świadczy o prawidłowym działaniu życia plemiennego. Tak przedstawia się typowa struktura, z której chyba wywodzą się w społecz­nościach podzielonych na fratrie zakazy zakreśla­jące w życiu ludzkim domenę sacrum, i ogranicza­jące zasięg swobodnej laickiej działalności. Fra­trie przedstawiają równoważenie się i solidarność dwu pierwiastków, których rozdział stwarza ład, a połączenie — zapewnia płodność; nadawane im imiona to emblematy wskazujące na przeciwień­stwo właściwych im odpowiednio cnót:    Niebo i Ziemia, Ziemia i Woda, Woda i Ogień, Ptak Czarny i Ptak Biały.

Dodaj komentarz
You May Also Like