Ponadto powraca się wtedy do twórczego Chaosu, do rudis indigestaąue moles, z której narodził się świat zorganizowany i z któ­rej się odradza. Otwiera się okres swobód, kiedy to normalna władza ulega zawieszeniu. W Tori- kinie Wielką Pieczęć Sprawiedliwości zamykano do szkatuły stroną czołową ku dołowi — na znak, że prawo śpi. Zamykano sądy, a ze wszystkich przestępstw liczyły się tylko zabójstwa, przy czym sąd nad winowajcą odkładano do czasu powrotu norm. Tymczasem władzę powierzano monarsze, który miał za zadanie łamać wszelkie zakazy, do­puszczać się wszelkich wybryków. Uosabiał on mitycznego władcę ze Złotego Wicku Chaosu. Po­wszechna rozpusta odmładza świat, pokrzepia ożywcze siły natury zagrożonej śmiercią.

Dodaj komentarz
You May Also Like